Posted by: djarotpurbadi | February 14, 2009

Mari Mengembangkan Wisata Budaya di KP ???

Tangkisan Letug:

Kagem para sutresna milis MWK, crita cekak iki mbok menawa bisa kanggo stimulasi mikirake pengembangan wisata budaya ing Kulon Progo. Potensi kang ana dak kira cukup. Kaya ing wilayah Sentolo, tahun pitungpuluhan rak wis terkenal tekan mancanegara dadi wilayahe seni wayang ta? Usulan wae kanggo sing kawogan: Adat ngriyayakake 1 Suro bisa diuri-uri maneh lan diorganisir kanthi apik. Iki ora mung penting kanggo nguripke budaya Jawa, nanging uga kanggo narik wisatawan domestik lan turis asing. Pengembangan wisata air uga bisa dirancang ing Wadhuk Sermo. Jarene saiki wis katon endah banget swasanane. Yen ana dipromosikan dadi wisata air (rekreasi mendayung, mancing, outing ing alas jati, lsp.) mesthi bisa kanggo ningkatke pendhapatan dhaerah. Mangga dipun manah malih.

Salam, Tangkisan Letug (sing wis tau urip ing Kulonprogo)

(Sumber: Inbox MWK, 23 Nopember 2002)

Tanggapan (1) Hamba Allah:

Nuwun sewu mas, mungkin pendapat ku iki bedo karo pendapate mas Letug, untuk mengembangkan kulonprogo pendapat saya kita tidak boleh kembali pada budaya tahayul dan kurofat serta sejenisnya. Pengembangan wisatapun harus jauh dari eksesnya …… dimana sudah jadi rahasia umum sekitar lokasi waduk sremo adalah lokasi yang cukup rame untuk kegiatan seks di alam terbuka. Kalo fakta ini dianggap mengada ada, silakan cek ke penjaga gedung dan warga sremo sekitar waduk…… jadi waduk sremo adalah tempat baru buat seks bebas di alam terbuka….Solusinya, PAD kulonprogo biar berkah ya dari perdagangan saja, jangan dari wisata…….

(Sumber: Inbox MWK, 26 Nopember 2002)

Tanggapan (2) Tangkisan Letug:

Aku setuju yen budaya sing dikembangake ing Kulonprogo ya budaya Jawa sing rasional, njunjung martabate wong lan nilai moral. Ing kene perlu dibedakake antarane wisata lan eksese. Pembangunan wisata kuwi malah nyoba ndekekake budaya ing rangka rasionalitas, dudu tahayul lan gugon tuhon maneh. Riyaya 1 suro dimangerteni kanggo ngriyayakake taon anyar Jawa. Yen aku, iki mesthi dadi kebanggaane wong Jawa. Ora kabeh kultur lan etnis duwe taun utawa jangka. Lha yen dudu awake dhewe sing nguri-uri taun jawa sapa maneh? Apa arep melu-melu ngriyayake taun masehi sing ora nyokot karo budaya jawa? Lha yen wong barat wae padha ngriyayake taun masehi, wong cino taun cino, awake dhewe uga duwe taun anyar lho. Nah, perkara ekses kuwi ing sabarang tindak lan panggawene manungsa ana ekses negatif lan positif. Mulane sing baku, kepiye ngurangi ekses negatife lan ngembangke sing positif kanggone awake dhewe.

Aku melu sedhih dene wilayah wadhuk sremo wis dienggo laku lamin sing mesum kaya mangokono. Dak kira yen cepet dikembangake dadi wewengkon sing tumata lan maju ekses negatif iki bisa diatasi. Lha piye para nara prajane anggone tumindak? Apa malah kongkalikong?

Mangga dipenggalih sing jero maneh. Sugeng nindakaken siyam kanthi manah medhep manteb tekun lan tawakal.

(Sumber: Inbox MWK, 28 Nopember 2002)

Tanggapan (3) Abu Salma:

Nuwun sewu mas sekalian dalem urun rembug, sebaiknya kita belajar dari pengalaman dan contoh yang sudah ada, leres pendapatipun mas Lentug, kabeh meniko wonten ekses negatif lan positif. Ananging kito ugi saget nimbang ekses2 puniko, menawi ninggali saking kedadehan ingkang sampun2, kito cenderung mboten saget bendung pengaruh negatife puniko wau. Menopo maleh rikolo wengi sampun karungu menawi sampun wonten wargo KP ingkang sampun terinfeksi HIV, meniko sanget mrihatinaken.

Semanten ugi, kulo inggih sependapat kalih mas aku aku, kito kedah nebihaken sedoyo kurofat lan tahayul ingkang sedoyo puniko saget giring wonten arah kesyirikan.

Kito saget mawon ngembangaken sedoyo jenis kabudayan tapi kedah inget, kabudayan ingkang mboten giring nopo meleh jelas2 nunjukaken ke arah kesyirikan. Menawi kito saget ngindari, Insya Alloh awit saking tumemene kito nindake ngibadah ingkang tebih saking kesyirikan saget dados mergi dumawahe barokoh saking Gusti Alloh. Amin

Sampun titi wancinipun kulo kinten ngarahaken pengembangan SDM warga KP dengan kita mulai mengembangkan mental spiritual yang kokoh kanthi landasan semata2 ngibadah tumraping Gusti Alloh, sehingga tidak mudah menjadi ajang bulan2an kemajuan ataupun kemodernan dengan menjadikan SDM yang yang berakhlak mulia….(nuwun sewu kadosipuin terlalu ideal…mboten nopo namipun pangajab.

cekap semanten riyen atur kulo mbok menawi wonten kalipatanipun nyuwun pangapunten…(ndisike balalan..). Matur nuwun. Wassalam: Abu Salma

(Sumber: Inbox MWK, 29 Nopember 2002)

Tanggapan (4) Hamba Allah:

Leres ngendikanipun Abu Salma, Nyuwun sewu dalem sampun dangu mboten ngginaaken basa krama dados radi wagu. Lebih baik pake bahasa
indonesia apa boso jawi ngoko.

Ada beberapa hal yang perlu saya sikapi dari perkembangan milis ini :

1. Tentang HIV, perlu di sadari HIV( Human Immunodeficiency Virus) yang kemudian menerang orang sehingga orang tersebut menderita AIDS ( Auto Immune Deficiency Syndrome). Artinya sistem pertahanan tubuh normal yang di rusak sehingga sistem pertahanan tubuh tersebut menyerang si empunya sistem pertahanan tersebut. Jadi saya katakan senjata makan tuan. Nah ini yang terjadi di tubuh manusia yang mengidap HIV. Sekarang dimanakah sistem pertahanan tubuh itu berada, dan sistem pertahanan tubuh mana yang di rusak. Sistem pertahan tubuh kita ini berlapis lapis dari mekanik, humoral (dalam cairan) dan selulair. yang mekanik misalnya kulit, mekanisme batuk, bersin dll. Sedangkan yang humoral/cairan misalnya lendir kelamin baik laki maupun perempuan. Sedangkan yang selulair/cell darah adanya di darah dan cairan yang berhubungan dengan sistem pertahanan tubuh, misalnya darah itu sendiri, cairan sperma, air susu, air liur air mata dan ingus. Nah HIV itu menyerang cell yang di sebut dengan CD4, cell yang berfungsi untuk mengeliminasi semua bahan yang berbahaya bagi tuhuh. Nah karena cell CD4 ini di rusak dengan cara dimasuki HIV tersebut sehingga kuman normal pun bisa jadi sumber penyakit bagi tubuh kita.
Nah sekarang apa yang perlu di kawatirkan dari HIV, tentunya penularannya. Karena cell CD4 itu adanya di darah maka sumber utama penularan adalah darah, maka jangan biarkan orang pengidap HIV melakukan transfusi darah atau hati hati dengan usaha pengobatan yang melibatkan darah, misalnya alat suntuk yang berulang kali di pakai, seks lewat anus, berhubungan sek bebas dan berganti pasangan, berhubungan dengan penderita AIDS tanpa proteksi. bagi anak dari ibu yang menderita
AIDS ini masih perlu penanganan dan pengawasan serius. Kedua dari penelitian bahwa cairan ludah, lendir ingus dan air mata meski mengandung HIV tapi tidak cukup untuk mentransmisikan ke orang lain, jadi masih aman untuk berciuman dengan orang AIDS, masih aman untuk memeluk oda (orang dgn AIDS) jadi masih aman bergaul dengan mereka.

berikut agak ekstim : Penanganan yang perlu adalah STOP MAKSIAT, berantas tempat pelacuran, hindarkan tempat pariwisata sebagai tempat pelacuran terselubung. Bina ODA agar segera tobat kepada Allah SWT.
Pencegahannya adalah memperbaiki mental dan akhlak bangsa ini dengan menegakkan akidah,

Selamat Hari raya Ied 1423, nohon maaf lahir batin

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Hamba Allah.

(Sumber: Inbox MWK, 2 Desember 2002)

Tanggapan (5) Tagkisan Letug:

Para sedulur kabeh, yen digagas kanthi jero, perkara sing ideal (utopia) kaya sing sinebut cetha perlu banget kanggo mbangun peradabaning manungsa. Miturut panemuku, apa sing ideal iku perlu mligi kanggo orientasi. Yen tanpa cita-cita (apa sing ideal) mesthi wae wong gampang kepelut angin teka, kesamber mrana mrene. Nanging yen ngerti lan ngugemi apa sing ideal-ateges ora kelangan apa sing ideal, saben-saben lakune awake dhewe menceng bisa bali maneh ing dalan sing bener.

Nanging sing ideal yen dadi ukuran sabarang pilihan pembangunan ora bakal bisa ditrapke. Merga ing realitas sing padha dak temu adoh sungsate. Kecenderungane manungsa sing sok ngadoh karo apa sing dadi visi religius kuwi wis jamak. Ing kene, sing ideal penting kanggo orientasi, dudu ukuran cithakan. Yen mangkono ana bahaya nilai-nilai religius dadi ora beda karo nilai-nilai legalistis. Iki malah aja nganti. Merga karohanen kuwi luwih jero tinimbang perkara oleh lan ora oleh. Yen kanggo bocah cilik pancen isih perlu sing ideal dimangerteni sacara hitam putih. Nanging yen awake dhewe sing wis diwasa isih nganggo kacamata hitam putih anggone nguripi nilai-nilai religius, wah ya bisa dadi berabe. Bisa-bisa mengko malah kejlungup dhewe ana ing kemusyirikan liya.

Mulane, aja nganti awake dhewe cepet-cepet memberi cap kemusyirikan marang tata lakuning kabudayan. Klera klerune malah awake dhewe mengko sajatine sing tiba ing kemusyirikan. Nuwun sewu lho, ning ya iki miturut panemuku. Mangga, Tangkisan Letug

(Sumber: Inbox MWK, 30 Nopember 2002)

Tanggapan (6) Sarjiya:

Hallo Warga milis KP sekalian….. “Selamat Idhul Fitri”

Nimbrung masalah AIDS: Apa yang di tulis bung “HA” tentang AIDS cukup lengkap dan baik tuk juga dikampanyekan di masyarakat! Jangan sebaiknya jadi momok tapi tidak tahu ttg penyakit tsb, misal : apa penyebab, bagaiamana menular, bagaimana menghindari, dan bagaimana bergaul dengan orang yang sudah terkena. Orang yg terkena AIDS belum tentu karena berbuat mesum, misal karena tetular lewat tranfusi darah atau alat penyuntik yang sebelumnya sudah terkontaminasi! Kenyataanya didunia barat yang boleh dikata “ganti pasangan” sudah menjadi hal umum, tapi khasus AIDS tidak separah spt di negara berkembang (AFRIKA, dll). Jadi kurangnya informasi dan kurangnya kesadaran tuk menjaga kesehatan, termasuk penyebab meluasnya penyebaran khasus AIDS.. Servus aus Bayern: Ant’S (FABIO’84)

Die Ruhe ist den Menschen heilig, nur die Verrueckten habens eilig.

(Sumber: Inbox MWK, 3 Desember 2002)

Info relevan Mas Sigit:

Acara Semiloka yang Insya Allah akan diadakan pada tanggal 4 Januari
2003 mengandung makna dan harapan sebagai berikut:

Pertama.
Acara ini kita anggap sebagai bagian dari sebuah proses yang berujung
pada harapan besar dari masyarakat Kulonprogo yang makmur dan
sejahtera. Kita yang selama ini mempunyai komitmen yang sama, mencoba
bergerilya untuk mendekati semua elemen masyarakat dan birokrat untuk
mencoba menginvetarisir what’s wrong dengan Kulonprogo yang secara
awam dipandang jalan di tempat. Semua input dari segala arah tadi
setelah kita dapatkan, kita coba untuk mengambil jalan tengah, sebuah
jalan yang masuk akal dan dapat diterima oleh segenap elemen. Ada
beberapa agenda yang sudah masuk dalam masterplan kelompok peduli
Kulonprogo dan sudah kita siapkan dan secara bertahap akan kita
jalankan. Forum semiloka ini merupakan bagian dari usaha-usaha yang
sudah dilakukan selama ini, baik oleh kalangan birokrat maupun non
birokrat.

Kedua.
Tema “Membangun Kulonprogo di Era Otonomi Daerah” adalah hanya
merupakan starting point. Harus kita sadari bahwa untuk membahas
segala aspek dari tema seperti itu dalam waktu seminggu juga tidak
akan selesai, sedangkan kita praktis hanya mempunyai waktu maksimal
setengah hari. Tujuan kita di Semiloka ini adalah menyadarkan kepada
kita warga Kulonprogo tentang kelemahan dan kelebihan yang dimiliki
Kulonprogo dan membangun solidaritas bersama akan kemajuan Kulonprogo untuk masa-masa yang akan datang. Secara khusus kita mendatangkan Bapak Sudjadnan dan Mr. Patric J Darling karena akan kita coba menggiring dari tema Semiloka tersebut memfokus ke masalah-masalah mendatangkan investasi yang selama ini menjadi a big question di Kulonprogo. Berawal dari bapak Sudjadnan yang akan membahas secara global tentang kebijakan-kebijakan Departemen Luar Negeri RI yang ada kaitannya dengan hubungan antar bangsa termasuk hubungan ekonomi, kemudian akan digiring ke tema otonomi daerah. Karena kita tahu investasi asing sangat sensitif terhadap isue-isue yang dialami Indonesia sekarang ini, baik masalah keamanan, perburuhan maupun perpajakan. Setelah Sesi Pak Jadnan selesai maka berikutnya akan berbicara Mr. Patric J Darling, seorang investor asing yang ada DIY.
Dia kita harapkan untuk berbicara apa saja yang bisa membuat nyaman
para investor di suatu tempat. Pada mulanya kita akan mengundang
Bapak Dr.Revrison Baswir, akan tetapi setelah dirapatkan bersama,
diputuskan untuk mengundang seorang praktisi bisnis sekaligus
investor asing. Sedangkan Bapak Ir. Anggono sebagai wakil dari
Pemkab, pada sesi awal hanya akan memberikan deskripsi secara sekilas
tentang topografi Kulonprogo.

Ketiga.
Harapan kita bersama adalah timbulnya semangat solidaritas yang kuat
dari semua warga Kulonprogo di mana saja berada untuk membangun
sebuah komitmen memajukan Kulonprogo sesuai dengan
kemampuan/kapasitas-nya masing-masing. Dengan semiloka ini diharapkan
juga terbukanya pandangan masyarakat bahwa tanpa partisipasi yang
aktif dari mereka, Kulonprogo akan menjadi semakin tertinggal dengan
daerah-daerah lainnya. Wassalam, Moderator MWK: Sigit Nugroho

(Sumber: Inbox MWK, 23 Desember 2002)

Tanggapan Mas Isnoe Sulistiawan:

Penjelasan Mas Sigit membuka wawasan saya mengenai ciri khas wilayah Kulonprogo yang notabene (menurut saya) didominasi oleh ciri masyarakat agraris dan sedikit enterpreneurship. Saya bilang sedikit karena setahu saya semua pengusaha di KP bisa dikenali oleh seantero masyarakat (karena jumlahnya yang hanya sedikit). Sedangkan pengusaha non-pribumi banyak
dikekang oleh peraturan2 daerah, sehingga pikiran mereka untuk mengembangkan usaha (meningkatkan investasi) terkuras oleh “bagaimana cara-nya untuk mensiasati perda-perda ini”, misalnya bagaimana bisa memperoleh lahan untuk usaha sementara mereka tidak bisa mendapatkan tanah dengan status Hak Milik. Bahkan ada yang mencoba kawin dengan pribumi dengan tujuan utama untuk bisa mendapatkan lahan.

Saya setuju sekali bahwa pengembangan wilayah (termasuk peningkatan investasi) di KP harus bersandar pada karakteristik wilayah terutama karakteristik SDM. Apalagi pengelolaan SDA di wilayah kita masih banyak bersandar pada kemampuan SDM, masih sedikit yang terbantu oleh mekanisasi. Harapan yang timbul dalam pikiran saya sehubungan dengan semiloka ini adalah bagaimana meningkatkan pengelolaan SDA melalui peningkatan investasi. Jangan sampai peningkatan investasi justru menggeser keberadaan pengelola SDA lokal.

Saya punya pertanyaan, mungkin ada rekan yang bisa menjawab : “kira-kira investasi seperti apa yang kita bayangkan (harapkan) bisa ditanamkan di KP ini?”.

Maaf saya sering bicara ngawur dan vulgar. Tapi kira-kira begitulah yang bisa saya sumbangkan. Ini adalah salahsatu bentuk keberhasilan Mas Sigit dan kawan-kawan untuk menggalang solidaritas warga KP (termasuk solidaritas saya).

Rekan-rekan, “masyarakat KP yang makmur dan sejahtera” itu susah ngukurnya, mungkin labih gampang kalo kita pake patokan masyarakat KP dengan pendapatan per-kapita diatas pendapatan nasional (misalnya lho…), atau angka harapan hidup yang sekian-sekian…dsb.

Tanah kelahiran kita ini memang memprihatinkan dengan pertumbuhan ekonominya yang sangat lamban. Yang riil saja : misalnya di Wates ini keberadaan bank bisa kita hitung dengan jari, lebih sedikit dibanding dengan jumlah bank di Sorong ataupun di Kotabaru (Kalsel) yang relatif lebih terpencil. Namun demikian kita perlu bersyukur bahwa KP masih relatif lebih bagus kondisinya daripada Puncakjaya…….

Selamat bekerja…
Salut

with the compliments of
R.I.H. Sulistyawan
Telp. 6221.3168936,3168943
Fax. 6221.322361

Info Mas Sigit:

Di sela-sela pusingnya panitia termasuk saya akibat adanya perubahan jadwal dari tanggal 4 Januari diundur menjadi tanggal 11 Januari, saya ingin sedikit memberikan gambaran situasi yang terjadi sekarang ini mengenai masalah investasi di Kulonprogo.

Sedikit menjawab postingnya mas Isnoe, Investasi yang ada di Kulonprogo sampai detik ini sayang sekali relatif masih ketinggalan kereta. Satu hal yang perlu digarisbawahi yang harus dipikirkan bersama adalah antara investasi ideal dan investasi pragmatis di Kulonprogo. Apabila mengacu pada kebijakan penguasa nomor satu di Kulonprogo, maka arah investasi yang “ideal” untuk Kulonprogo adalah di sektor agrobisnis, ini sesuai dengan program pembangunan kepala daerah KP tentang wilayah Kulonprogo sebagai wilayah Agropolitan. Ini kalau dibuka di file-file lama MWK pada tulisan-tulisan Pak Rijanta, sangat cocok dengan analisis dari beliau tentang Kulonprogo. Jangan-jangan pak Rijanto termasuk salah satu penasehat tim ekonomi Bupati dari UGM yang sering disinggung-singgung sama Pak Toyo?…hehehe… Kemudian kalau ternyata di lapangan bapak bupati sangat antusias dan berusaha keras melobby kesana kemari termasuk melobby investor2 kelas kakap untuk menjadikan muara sungai Serang di Glagah menjadi pelabuhan sekelas Cilacap (Insyaa Allah dengan doa semua warga KP bisa berhasil) plus container station di Kedundang, maka logikanya akan sangat mubadzir apabila wilayah KP hanya menjadi sebatas daerah investasi agrobisnis. Instink bisnis akan mengatakan hal-hal yang pragmatis seperti potensi-potensi: upah buruh di KP yang murah, situasi keamanan yang kondusif, adanya akses distribusi produk yang mudah (adanya pelabuhan dan container station), dan apabila bapak bupati bisa menciptakan KP sebagai wilayah yang benar-benar investment-friendly dari segi service-nya, maka investasi macam apa yang akan hadir di KP menjadi it ‘s not a matter what it is atau es ist egal was daraus kommt.

Saya sudah memberikan pandangan saya kepada bapak bupati tentang macetnya arus investasi ke KP, tidak lain tidak karena pelayanan Pemda KP terhadap calon investor masih kurang memuaskan. Saran saya kepada beliau, bahwa Pemda tidak usah terlalu banyak campur tangan, dengan cara menyerahkan sepenuhnya segala urusan investasi kepada sebuah Otoritas Kawasan Industri Kulonprogo (oleh pihak swasta). Semua proses masuk, perijinan, amdal, lahan, dll, diserahkan semuanya pada otoritas ini. Karena menurut pengamatan saya yang sudah-sudah, calon investor ketika “kulo nuwun” sama bapak bupati dan mereka sudah saling ACC, ketika sudah diimplementasikan di tingkat yang lebih bawah jadi mlempem, karena sebagian pejabat2 di dinas teknis masih berbudaya lama. Sebagai contoh, ketika Gibon Foundation masuk menumpahkan uang milyaran rupiah di daerah Paingan, Pengasih, belum lama ini, ternyata di tengah jalan dibegal oleh sebuah instansi di KP dimintai fulus sebesar Rp.360 juta. Kalau tidak ada usaha dan perjuangan teman2 kita di lapangan sudah hengkang itu investor. Dan Alhamdullillah bapak bupati mengeluarkan kebijakan politik untuk nggendholi investor tsb dengan merubah menjadi Nol Rupiah. Jadi benar kiranya kata-kata mbah Adam Smith, bahwa kalau urusan ekonomi terlalu banyak diuleni dan dikremet-kremet pihak birokrat, maka akan menimbulkan tingkat Inefisiensi yang luar biasa.

Jadi secara garis besar problem investasi di Kulonprogo adalah masalah service. Oleh karena itu apabila rekan2 milis mempunyai gagasan/ide2 silakan datang pada acara semiloka tersebut. Dan sementara sekian dulu saya masih harus kerja lembur lagi merevisi undangan, membuat undangan revisi susulan yang sudah tersebar maupun yang belum. Dan sekali lagi mohon maaf atas perubahan jadwal ini dikarenakan Bapak Djadnan mendadak mendapat tugas kenegaraan dengan Bapak Menlu yang lebih urgen pada tanggal 4 Januari 2003, dan acara semiloka diundur menjadi tanggal 11 Januari 2003, hari Sabtu, sedangkan jam dan tempat masih sama.

Wassalam
Sigit Nugroho
C/o. Parikesit Technik
Jl. Diponegoro No.21
Wates 55611 Kulonprogo
Tel/Fax: 0274-773082

(Sumber: InboxMWK, 24 Desember 2002)

Advertisements

Responses

  1. nuwun sewu sedaya kemawon,,
    saya sangat mendukung perkembangan obyek wisata di KulonProgo,, Menurut saya perlu di fasilitasi lg untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap obyek wisata tersebut..khususnya Pantai Glagah yang telah dibuatkan Laguna di dekat pemecah ombak..perlu disediakan kapal kecil seperti kapal yang dapat dipedal ato kapal boat mini,sedangkan skrg hanya terlihat dipinggir Laguna saja dan tidak ada kejelasan disewakan ato tidak. Hal itu saya rasa juga perlu diterapkan d WADUK SERMO,disamping itu perlu ditambahkan tempat OUtBound di sekitar Waduk.. Atau kl boleh usul,dbwt website yang didalamnya terdapat info2 obyek wisata yang terdapat di KulonProgo,dengan melihat anak muda jaman sekarang lebih senang membuka web. Untuk itu tidak ada salahnya semua upaya bisa dilakukan untuk meningkatkan pendapatan di KP.
    Matur nuwun…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: